086 1000 695UNIEKE PANIEK STELSEL !!!!!

Inleiding


HELP-SA is ‘n Selfoon Paniek Applikasie wat deur WTSS in samewerking met AGRI NW sowel as Suid Afrikaanse Maatskappye met ‘n bewese rekord in die Sekuriteits bedryf ontwikkel is.

Die Applikasie is geregistreer op “Google” sowel as “Apple” en voldoen dus aan Internasionale standaarde. 

Met die druk van ‘n knoppie op jou selfoon word GPS koordinate tesame met ‘n Google kaart binne sekondes na ‘n geakrediteerde beheerkamer sowel as geselekteerde selfone gestuur vir onmiddelike bystand. Die Applikasie navigeer outomaties na die GPS koordinate. Die Applikasie is ontwerp om alle BESTAANDE Noodplanne binne sekondes te aktiveer sonder dat verbruikers voortdurend op ‘n “HOë GEREEDHEIDSGRONDSLAG” hoef te wees. 

Aangesien die Applikasie gebruik maak van “Data” en nie “Spraak” seine nie hoef dit nie gereeld getoets te word nie en daar bestaan dus bykans geen moontlikheid dat dit in onbruik kan verval nie.


WERKING 

Die hoofdoel van hierdie Applikasie is om so gou as moontlik hulp te ontbied van Geselekteerde Persone en Instansies in geval van nood. Die Applikasie maak voorsiening om ‘n Groep saam te stel wat bestaan uit ‘n Primêre Gebruiker (groepleier) en Kontakte binne dieselfde geografiese gebied. Alvorens daar begin word met die proses om hierdie Applikasie te gebruik moet daar ’n Primêre gebruiker (groepleier) aangewys word wat die groep sal bestuur.

Groeplede besluit op ‘n unieke naam vir die groep en die Primêre gebruiker (groepleier) registreer dit daarvolgens . Vir praktiese doeleindes moet ‘n groep nie uit meer as 20 lede bestaan nie. Wanneer die aansoek ingevul word sal slegs een persoon aansoek doen as Primêre gebruiker (groepleier) en die res sal registreer as Kontakte. Die Primêre gebruiker (groepleier) moet eerste sy aansoek voltooi en registreer. Nadat die Primêre gebruiker (groepleier) die proses voltooi het moet al die ander lede van die groep dieselfde registrasie prosedure volg om as Kontakte bygevoeg te kan word.


Wat gebeur in die praktyk as ek my paniek druk ?

Wanneer ‘n persoon in die Groep sy Paniek druk kry almal in die Groep insluitend die Beheerkamer gelyktydig die NOODSEIN en kan die Groep onmiddellik reageer vir bystand. Die Beheerkamer reageer op instruksies soos vooraf opgestel deur die Primêre gebruiker (groepleier) vir die groep. Byvoorbeeld deur groeplede te kontak en te bevestig of die NOODSEIN deur almal ontvang is. Elke persoon wat die Applikasie wil gebruik moet die registrasie prosedure volg en hulself vergewis van die Groep naam en hul aanstellling binne die Groep. (Primêre gebruiker (groepleier) of Kontak)


Wat is die koste?

R20.00 pm BTW ingesluit per selfoon.


  Sluit Aan